Висвітлення тематики секс-бізнесу в українських ЗМІ

Нінель Омеляненко, автор цієї дипломної роботи ставить собі за завдання визначити частотність виходу матеріалів на тему комерційного сексу, окреслити загальні тенденції висвітлення цієї проблематики ЗМІ. Для дослідження важливим є визначення емоційного забарвлення статей, в яких йдеться про комерційний секс та визначення наявність стигматизуючого та маргіналізуючого дискурсу в статтях українських видань, присвячених темі комерційного сексу.

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У першому розділі представлено огляд етичних норм, на які мають спиратися ЗМІ у професійній діяльності,особливості їх впровадження у роботі з соціальною тематикою, описується особливості явища секс-бізнесу та досліджень щодо висвітлення секс-бізнесу в ЗМІ. Другий розділ присвячений методології дослідження. У роботі застосовується метод контекст-аналізу. В праці досліджуються публікації, що стосуються тематики секс-бізнесу, у найрентиговіших українських он-лайн ЗМІ: “Обозреватeль”, “Українська правда”, “Подробности”, “Дзеркало тижня”, “Gazeta.ua”, “Главред”. Подається аргументація вибору саме цього методу дослідження, їхня характеристика та детальна процедура виконання для даного дослідження. Розділ „Результати дослідження” містить детальний аналіз результатів контент-аналізу. У праці надано узагальнений аналіз, що показує загальні тенденції написання матеріалів, що стосуються секс-бізнесу. У висновках надано відповіді на поставлені дослідницькі запитання, зазначено основні результати аналізу, їх зв’язок з попередніми дослідженнями та перспективи для майбутнього розвитку теми. Робота завершується рекомендаціями журналістам, що працюють з темою комерційного сексу з метою покращення якості їх діяльності.

Науковий керівник – Анастасія Гринько

 

http://diploma.j-school.kiev.ua/blog/Omelianenko_Ninel_Diplom-2011/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.