Независимый Альянс

Отныне «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» (Альянс-Украина) – независимая организация в составе Международного Альянса по ВИЧ/СПИД, глобального партнерства свыше 30 организаций. Надеемся, что данная независимость не приведёт к тому, что от Альянса-Украина более ничего не будет зависеть.

Згідно із стратегічним баченням Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД як глобального партнерства, Альянс сприяє перетворенню офісів-представництв на незалежні національні неурядові організації, що підтримують діяльність спільнот з подолання епідемії ВІЛ. Отримавши  організаційну та управлінську незалежність, такі організації поділяють ключові цінності та залишаються членами глобального партнерства Міжнародного Альянсу. Першими набули незалежності офіси Альянсу в Республіці Кот-д’Івуар (Берег Слонової Кістки) –  у 2006 році, Індії, (штат Андра Прадеш) – у 2007, та на Карибських островах – у 2008. Альянс-Україна набув організаційної незалежності з початком 2009 року.

Альянс розпочав свою роботу в Україні наприкінці 2000 року – у формі  проекту міжнародної технічної допомоги у  рамках Трансатлантичної ініціативи з профілактики ВІЛ-інфекції за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку  та Європейського Союзу (2000-2004). Окремою організацією український Альянс став у березні 2003 року, коли Міністерство юстиції України зареєструвало міжнародний благодійний фонд «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», засновником якого став Секретаріат Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД у Великобританії (м. Брайтон).

Незважаючи на юридичну залежність, Альянс-Україна завжди керувався у своїй діяльності реальними потребами ефективної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД в Україні, значною мірою покладався на національних фахівців, ретельно вивчав і враховував перебіг епідемічного процесу, зміни в становищі й потребах уразливих до ВІЛ спільнот.

У 2007 році Київ та Брайтон вирішили розпочати процес переходу Альянсу-Україна від представництва до самостійної партнерської організації з незалежними органами управління.

Першим випробуванням самостійності стало призначення Альянсу-Україна одним із основних реципієнтів гранту 6-го раунду за заявкою країни до Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією, який ми почали виконувати з серпня 2007 року. Одночасно Альянс-Україна є виконавцем гранту проекту Глобального фонду 1-го раунду (який добігає кінця) та  проекту «Підтримка української національної відповіді на епідемію СНІД шляхом надання інформації та послуг» («САНРАЙЗ») за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. За останні 4 роки ці проекти стали найбільш потужним внеском у протидію епідемії ВІЛ/СНІД в Україні.  

У 2008 р. рекомендації комплексної зовнішньої оцінки національної відповіді України на епідемію ВІЛ/СНІД у 2004-2008 рр. та поради Секретаріату Глобального Фонду прискорили процес набуття Альянсом-Україна статусу незалежної організації  у складі глобального партнерства Альянсу.

Місія, цінності,  та команда Альянсу-Україна залишаються незмінними

Оновлений Альянс-Україна збереже місію, бачення та цінності,що спрямовували діяльність Альянсу протягом останніх років… Підтримка громадської відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД на місцевому, національному та міжнародному рівнях залишається фундаментом роботи організації. Наша команда, яку всі партнери добре знають, докладатиме максимальних зусиль для подальшого професійного росту та розвитку навичок, необхідних для ефективного виконання складних і масштабних програм, спрямованих на подолання епідемії.  Зміни також не торкнулися назви та юридичного статусу організації. «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» залишається міжнародним благодійним фондом, але із зміненими, незалежними керівними органами, до яких тепер входять громадяни України та інших країн регіону.

Незалежні органи управління підсилять здатність Альянсу-Україна своєчасно реагувати на потреби протидії епідемії в Україні та в регіоні

Значна частина змін Альянсу-Україна стосується створення незалежних органів управління організації, включаючи Правління та Наглядову Раду. До складу керівних органів увійшли відомі українські експерти, які працюють у національних неурядових та міжнародних організаціях, а також регіональні лідери у сфері громадського здоров’я та професійного корпоративного управління, включаючи і тих, кого безпосередньо торкнулася епідемія ВІЛ.

Новий склад органів управління дозволить підсилити ефективність спільної роботи команди Альянсу-Україна, у першу чергу, за рахунок привнесення досвіду та високої кваліфікації національних й регіональних фахівців. Це створить можливість проводити робочі засідання органів управління в Україні, а також  зробить більш регулярним спілкування між членами органів управління, керівниками та співробітниками Альянсу. Оновлене Правління дозволить і надалі вдосконалювати методи та підходи для досягнення стратегічних цілей, втілення бачення та місії Альянсу-Україна, а Наглядова рада – надалі поліпшувати фінансову складову роботи й корпоративні норми організації. В своїй роботі члени органів управління Альянсу-Україна керуватимуться принципами ефективності, відповідальності та прозорості.

Діяльність нового Правління та Наглядової ради сприятиме подальшому зміцненню співпраці з національними і міжнародними партнерами, дозволить краще застосувати досвід і навички партнерських організацій та спільнот, зацікавлених у підвищенні ефективності протидії ВІЛ/CНІД у Україні. 

Перша зустріч керівних органів  відбудеться в першому кварталі поточного року.

Нові механізми взаємодії з партнерами та забезпечення підзвітності

Діяльність Наглядової Ради Альянсу-Україна підкріплена створенням спеціального відділу, що опікується питаннями зовнішніх партнерських відносин, управління ризиками та забезпечення відповідності вимогам законодавства, донорів і внутрішнього розпорядку. Зі створенням цього підрозділу Альянс-Україна впроваджує додаткові механізми підзвітності, підвищення ефективності та прозорості роботи організації.

По-перше, відділ зміцнюватиме мережу зв‘язків із зовнішніми партнерами, забезпечуючи широке визнання та розуміння організації, реагування на зовнішні запити. Зокрема, до обов’язків відділу входить розгляд зовнішніх і внутрішніх звернень, пропозицій та скарг.

По-друге, він надаватиме підтримку керівництву та співробітникам з питань забезпечення відповідності діяльності організації вимогам українського законодавства, донорів, а також внутрішнім політикам і процедурам.

По-третє, фахівці відділу забезпечуватимуть своєчасне визначення, аналіз та управління ризиками, що загрожують ефективному виконанню Альянсом-Україна стратегічних завдань з подолання епідемії ВІЛ в Україні.

Офіс старшого радника підзвітний Наглядовій раді МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».

Продовження співпраці оновленого Альянсу-Україна з партнерами  з питань національної відповіді на ВІЛ/СНІД та проблем громадського здоров‘я  у 2009 році.

 Покладаючись на технічну та методологічну підтримку з боку глобального партнерства Міжнародного Альянсу, а також за сприяння Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією, Агентства США з міжнародного розвитку, інших донорів, у 2009 році Альянс-Україна продовжуватиме співпрацю з усіма ключовими партнерами протидії епідемії. Головна мета – забезпечення фінансової стабільності та нарощування організаційної спроможності партнерів на місцях, які безпосередньо надають послуги найбільш уразливим до ВІЛ групам людей.

Зокрема, основні завдання на 2009 рік:

–         гідно завершити та проаналізувати виконання програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні» за підтримки Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією за грантом 1 раунду (закінчення програми планується на 31 березня 2009 р., фінальна підсумкова конференція буде проведена у червні 2009 р);

–         спільно зі Всеукраїнською мережею людей, які живуть з ВІЛ, у партнерстві з Міністерством охорони здоров‘я України, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту,  іншими державними та недержавними організаціями, агенціями ООН, у тісній співпраці з Національною радою з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД, та іншими партнерами, підготувати у лютому-березні та подати до Глобального фонду на початку квітня 2009 р. запит на продовження фінансування 2-ої Фази Програми «Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування та догляд для найуразливіших верств населення в Україні» в рамках конкурсу за грантом 6-го раунду;

–         взяти участь у плануванні програм з протидії епідемії ВІЛ та туберкульозу  для заявок на 9 раунд конкурсу Глобального фонду.

http://www.aidsalliance.kiev.ua/cgi-bin/index.cgi?url=/ru/about/index.htm

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.