Концепцію державної наркополітики затверджено

Схвалити  Концепцію  реалізації державної політики у сфері протидії  поширенню  наркоманії,  боротьби  з  незаконним   обігом наркотичних   засобів,  психотропних  речовин  та  прекурсорів  на 2011-2015 роки, що додається…

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 13 вересня 2010 р. N 1808-р

Київ


Про схвалення Концепції реалізації державної

політики у сфері протидії поширенню наркоманії,

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,

психотропних речовин та прекурсорів

на 2011-2015 роки1. Схвалити  Концепцію  реалізації державної політики у сфері

протидії  поширенню  наркоманії,  боротьби  з  незаконним   обігом

наркотичних   засобів,  психотропних  речовин  та  прекурсорів  на

2011-2015 роки, що додається.


2. Міністерству внутрішніх справ  разом  із  заінтересованими

центральними  органами виконавчої влади у місячний строк розробити

та  подати  Кабінетові  Міністрів  України   план   заходів   щодо

реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.Прем’єр-міністр України                                                                               М.АЗАРОВ

 

Інд. 31

 

 

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2010 р. N 1808-р


КОНЦЕПЦІЯ

реалізації державної політики у сфері протидії

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

на 2011-2015 роки


 

Визначення проблеми, на розв’язання

якої спрямована Концепція

 

Недосконалість державної системи управління у сфері  протидії поширенню  наркоманії,  боротьби  з  незаконним обігом наркотичних засобів,  психотропних   речовин   та   прекурсорів,   відсутність координації  та  консолідації  зусиль  органів  виконавчої  влади, збільшення обсягів вживання наркотичних  засобів  та  психотропних речовин  не  за медичним призначенням створює безпосередню загрозу національній безпеці держави.

 

Вживання наркотичних   засобів   та   психотропних    речовин призводить   до  погіршення  здоров’я  нації  і  підвищення  рівня захворюваності населення на особливо небезпечні  хвороби,  зокрема ВІЛ-інфекцію/СНІД,  туберкульоз, а також до загострення соціальних проблем  (жорстоке  та  недбале  ставлення  до  дітей,  збільшення кількості   дорожньо-транспортних  пригод,  нещасних  випадків  на виробництві, зниження продуктивності праці).

 

Останніми роками  значно  збільшилася  кількість  осіб,   які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини,  зокрема серед сільського   населення.   Також   збільшується   кількість   видів наркотичних  засобів,  психотропних речовин та лікарських засобів, зловживання  якими  може  викликати  наркотичну   залежність.   На території   України  з’являються  синтетичні  аналоги  наркотичних засобів та психотропних речовин,  вживання яких може призвести  до непередбачуваних наслідків.

 

Міжнародні злочинні    угруповання    здійснюють    транзитне переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин територією України. Протягом 2005-2009 років ліквідовано понад 1 тис. каналів переміщення таких засобів та речовин.

 

Щороку особами,  які   перебувають   у   стані   наркотичного сп’яніння,  скоюється  від  10  до  14 тис.  злочинів,  серед яких убивства,  розбійні  напади,   грабежі   та   крадіжки.   Органами внутрішніх  справ  виявляється  та  береться на облік приблизно 30 тис.  осіб,  які вживають не за медичним  призначенням  наркотичні засоби   та   психотропні  речовини,  а  також  лікарські  засоби, зловживання якими може викликати наркотичну залежність.

 

До активізації  незаконного  обігу  наркотичних  засобів   та психотропних  речовин  призводить  також  неналежний  контроль  за використанням прекурсорів закладами та підприємствами,  діяльність яких   пов’язана   з   їх  застосуванням,  а  також  їх  незаконне виробництво та ввезення на територію України.

 

З огляду на зазначене основними  проблемами,  які  потребують розв’язання, є:

 

 • високий рівень  попиту  на  наркотичні  засоби та психотропні речовини,  а  також  лікарські  засоби,  зловживання  якими   може викликати наркотичну залежність;
 • низька ефективність   діяльності  органів  виконавчої  влади, спрямованої на реалізацію  державної  політики  у  сфері  протидії поширенню  наркоманії,  боротьби  з  незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • неналежний рівень  міжвідомчої  координації   та   практичної взаємодії  центральних  органів  виконавчої  влади  у  сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • відсутність належного     контролю      за      виробництвом, виготовленням,   придбанням,   зберіганням,   відпуском,  обліком, перевезенням,  пересиланням  наркотичних   засобів,   психотропних речовин  та прекурсорів,  а також лікарських засобів,  зловживання якими може викликати наркотичну залежність;
 • низький рівень  поінформованості  населення  щодо   наслідків розповсюдження   наркотичних   засобів,  психотропних  речовин  та прекурсорів,  а також лікарських засобів,  зловживання якими  може викликати  наркотичну  залежність,  вживання зазначених засобів та речовин не за медичним призначенням;
 • недостатність вжиття  заходів,  спрямованих  на  реабілітацію осіб з наркотичною залежністю;
 • здійснення незаконного    транзиту    наркотичних    засобів, психотропних речовин та прекурсорів територією України.

 

Розв’язання зазначених проблем можливе  за  умови  вжиття  на державному  рівні  заходів  для  протидії  поширенню  наркоманії і боротьби з незаконним  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних речовин та прекурсорів.

 

Мета і строки реалізації Концепції

 

Метою Концепції  є визначення шляхів та пріоритетів державної політики  у  сфері  протидії  поширенню  наркоманії,  боротьби   з незаконним  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних речовин та прекурсорів,  зміцнення  здоров’я   нації,   а   також   зменшення

негативних соціальних,  економічних та інших наслідків, пов’язаних з вживанням наркотичних засобів та психотропних речовин.

 

Реалізація Концепції передбачена протягом 2011-2015 років.


Шляхи розв’язання проблеми

 

Досвід виконання Концепції реалізації  державної  політики  у сфері   боротьби   з   незаконним   обігом   наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів на  2002-2010  роки,  схваленої розпорядженням Кабінету  Міністрів  України  від  24 січня 2002 р.

N 26 ( 26-2002-р ) (Офіційний вісник України,  2002 р.,  N 5,  ст. 197), засвідчив необхідність вироблення інтегрованого міжвідомчого підходу до реалізації державної політики в зазначеній сфері.

 

Зважаючи на необхідність  комплексного  підходу  до  проблеми протидії   поширенню  наркоманії,  боротьби  з  незаконним  обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин  та  прекурсорів,  слід відзначити,   що   ефективність   її   розв’язання   залежить  від координації  дій  органів  виконавчої  влади,   які   забезпечують реалізацію державної політики в зазначеній сфері.

 

Для забезпечення  ефективної  реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,  боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів необхідно виробити єдиний підхід до вирішення питань, пов’язаних з боротьбою з  незаконним обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин та прекурсорів,  зменшенням   попиту   та   пропонування   на   ринку наркотичних засобів,  психотропних речовин та прекурсорів, а також залученням до цієї роботи громадськості.

 

Зменшити обсяг вживання наркотичних засобів  та  психотропних речовин не за медичним призначенням, знизити рівень попиту на такі засоби та речовини, а також на лікарські засоби, зловживання якими може викликати наркотичну залежність, передбачається шляхом:

 

 • проведення дієвої   первинної   профілактики  та  запобігання вживанню наркотичних засобів та психотропних речовин серед  дітей, учнівської  та  студентської  молоді,  проведення  роз’яснювальної роботи і пропагування здорового способу життя;
 • навчання працівників  закладів  охорони   здоров’я,   зокрема сімейних   лікарів,   сучасних   методів   профілактики   вживання наркотичних  засобів  та  психотропних  речовин  не  за   медичним призначенням;
 • розроблення та  виконання  державних  і регіональних програм, пов’язаних з протидією поширенню наркоманії.

 

Забезпечити підвищення   ефективності   діяльності    органів виконавчої  влади,  спрямованої на реалізацію державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,  боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин та прекурсорів, можливо шляхом:

 

 • удосконалення механізму  здійснення  моніторингу  ситуації  у сфері незаконного обігу наркотичних засобів,  психотропних речовин та прекурсорів та ефективності засобів реагування на ситуацію;
 • створення загальнодержавної   системи    науково-аналітичного аналізу  ризиків та тенденцій до збільшення обсягу пропонування на ринку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • розроблення механізму проведення аналізу оцінки  ефективності заходів,   які   вживаються   для  боротьби  з  незаконним  обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • удосконалення системи     підготовки     і     перепідготовки педагогічних, медичних працівників, працівників органів внутрішніх
 • справ  та  соціальних  працівників  з  питань  протидії  поширенню наркоманії,  боротьби  з  незаконним  обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • проведення навчань,  семінарів  і   конференцій   працівників органів  виконавчої  влади,  які забезпечують реалізацію державної політики  у  сфері  протидії  поширенню  наркоманії,  боротьби   з незаконним  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних речовин та прекурсорів,   для   обміну   досвідом   роботи,   пов’язаної   із запобіганням  та  протидією незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів,  а також вживанню  зазначених засобів та речовин не за медичним призначенням.

 

Рівень міжвідомчої   координації   та   практичної  взаємодії центральних органів виконавчої влади  у  сфері  обігу  наркотичних засобів,  психотропних  речовин  та  прекурсорів можливо підвищити шляхом:

 

 • створення системи обміну  інформацією,  пов’язаною  з  обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів,  зловживання якими може  викликати  наркотичну залежність;
 • забезпечення координації   дій   усіх   центральних   органів виконавчої влади,  залучених до реалізації  державної  політики  у сфері протидії поширенню наркоманії,  боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

 

Підвищити рівень  контролю  за  виробництвом,  виготовленням, придбанням,   зберіганням,   відпуском,   обліком,   перевезенням, пересиланням  наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   та прекурсорів,  а  також лікарських засобів,  зловживання якими може викликати наркотичну залежність, можливо шляхом:

 

 • удосконалення з   урахуванням   світового   досвіду   системи рецептурного  відпуску лікарських засобів,  зловживання якими може викликати наркотичну залежність;
 • посилення контролю    за     виробництвом,     виготовленням, зберіганням,   перевезенням,   пересиланням  наркотичних  засобів, психотропних речовин та прекурсорів,  а також лікарських  засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність.

 

Підвищити рівень  поінформованості  населення  щодо наслідків розповсюдження  наркотичних  засобів,  психотропних   речовин   та прекурсорів,  а  також лікарських засобів,  зловживання якими може викликати наркотичну залежність,  вживання зазначених  засобів  та речовин не за медичним призначенням можливо шляхом:

 

 • інформування населення    про    заходи    щодо   запобігання незаконному обігу наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  та прекурсорів,  а  також лікарських засобів,  зловживання якими може викликати наркотичну залежність,  через засоби масової інформації, проведення   просвітницької  роботи  серед  дітей,  учнівської  та студентської молоді, інших верств населення;
 • розширення мережі установ,  які на постійній основі проводять серед населення роз’яснювальну роботу із зазначеної проблематики.

 

Підвищити ефективність  заходів,  спрямованих на реабілітацію осіб з наркотичною залежністю, можливо шляхом:

 

 • створення мережі підрозділів раннього соціального втручання та  розширення  мережі  центрів  реабілітації та реінтеграції в суспільство осіб з наркотичною залежністю або осіб,  які мали таку залежність;
 • забезпечення додержання стандартів надання реабілітаційної та медичної допомоги, що базуються на науково обґрунтованому підході, у реабілітаційних закладах та закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування.

 

Підвищення рівня  ефективності правоохоронної діяльності у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  та  прекурсорів,  їх виробництвом,  розповсюдженням,  а  також  незаконним ввезенням на територію України  та  транзитом  її  територією  можливо  досягти шляхом:

 

 • використання існуючих інструментів та механізмів співробітництва між  правоохоронними  органами  України  та  інших держав,   агентствами  та  інституціями  ЄС,  іншими  міжнародними організаціями на стратегічному та оперативному рівні;
 • активізації співробітництва між  митними  та  правоохоронними органами  в  боротьбі  з  незаконним обігом  наркотичних засобів, психотропних   речовин   та   прекурсорів,   зокрема   в    рамках регіонального або тематичного співробітництва.

 

Очікувані результати


Реалізація Концепції дасть змогу:

 

 • зменшити обсяг  вживання  всіх  видів  наркотичних засобів та психотропних речовин,  а також знизити рівень потенційного  ризику та шкоди внаслідок вживання таких засобів та речовин;
 • забезпечити протидію  організованим    угрупованням,    що здійснюють   незаконне   переміщення   наркотичних  засобів  та психотропних   речовин  через  територію  України,  та  дотримання законодавства  щодо  контролю  за   виробництвом,   виготовленням, придбанням,   зберіганням,   відпуском,   обліком,   перевезенням, пересиланням лікарських засобів,  зловживання якими може викликати наркотичну залежність;
 • знизити рівень  попиту  на  наркотичні  засоби та психотропні речовини в результаті здійснення ефективних заходів,  зокрема щодо раннього  втручання,  лікування  та соціальної реабілітації осіб з наркотичною залежністю;
 • підвищити рівень поінформованості  населення  щодо  наслідків вживання  не  за  медичним  призначенням  наркотичних  засобів  та психотропних речовин,  а  також  лікарських  засобів,  зловживання якими  може викликати наркотичну залежність,  та їх розповсюдження із залученням неурядових  організацій,  територіальних  громад  та засобів масової інформації;
 • сформувати в  суспільстві  негативне  ставлення  до  вживання наркотичних  засобів  та  психотропних  речовин  не  за   медичним призначенням;
 • запровадити науково   обґрунтований   підхід   до   медичного забезпечення,  соціальної реабілітації та соціальної  реінтеграції осіб з наркотичною залежністю;
 • підвищити ефективність      заходів,      які      вживаються правоохоронними органами, задіяними в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин та прекурсорів, з метою зменшення  нелегального  постачання  на  територію  України  таких засобів, речовин та прекурсорів;
 • створити науково     обґрунтовану     систему     моніторингу ефективності   заходів,   спрямованих   на   протидію    поширенню наркоманії,  та  контролю  за розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів,  а також лікарських  засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність;
 • активізувати міжнародне співробітництво,  співробітництво між державними органами, неурядовими організаціями та громадськістю;
 • створити ефективну систему освіти,  підвищення  кваліфікації, проведення  тренінгів  для працівників з питань протидії поширенню наркоманії та контролю  за  розповсюдженням  наркотичних  засобів, психотропних  речовин та прекурсорів,  а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність.

 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних,

трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

 

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється в межах  бюджетних  призначень,  передбачених  на  відповідний   рік міністерствам  та  іншим центральним органам виконавчої влади,  до повноважень  яких  належить  вирішення  питань   у   сфері   обігу наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   та  прекурсорів, реабілітації та реінтеграції  в  суспільство  осіб  з  наркотичною залежністю, проведення інформаційної політики в зазначеній сфері.

 

Обсяги фінансування   заходів   щодо   реалізації   Концепції уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.

 

 

 

Офіційне джерело – zakon.rada.gov.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.